shake shake海鮮拼盤 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
shake shake 海鮮拼盤 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

海鮮拼盤自己shake!材料豐富足夠10人分享,根據個人口味決定調味粉份量,一班朋友shake住開派對!最緊要可以打卡呃 like,用埋 Boomerang 就趣味滿分啦!

Shake Shake 海鮮拼盤

拼盤材料包括 長腳蟹肩 帶子 蜆 青口 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
蝦 辣肉腸 栗米 新薯 椰菜仔 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
拼盤材料包括 長腳蟹肩 青口 蜆 蝦 帶子 辣肉腸 栗米 新薯 椰菜仔 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

Food Channels Catering 的巨無霸 shake shake 海鮮拼盤會先用香草及少許醬汁先焗,然後再送到大家手享受 shake shake 樂趣。

到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
將整盤海鮮倒入shake shake袋 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
STEP 1 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

將整盤海鮮倒入shake shake袋

按個人口味加入特制調味粉 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
step 2 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

按個人口味加入特制調味粉

shake shake 至均勻 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
step 3 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

Shake Shake 至均勻

可用提供的手套友及工具用餐 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
step 4 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

可用提供的手套及工具開餐了!

shake shake海鮮拼盤 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

派對想要有噱頭,有新意?唔好再猶豫啦,立即訂購巨無霸 shake shake 海鮮拼盤,開一個滿Fun嘅呃Like派對!

將整盤海鮮倒入shake shake袋 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
step 1 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

將整盤海鮮倒入shake shake袋

step2 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

按個人口味加入特制調味粉

按個人口味加入特制調味粉 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
shake shake至均勻 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
step3 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

Shake Shake 至均勻

step4 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

可用提供的手套及工具開餐了!

可用提供的手套及工具開餐 到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會
到會推介 派對食物 自選到會 家庭聚餐 中式到會 西式到會

派對想要有噱頭,有新意?唔好再猶豫啦,立即訂購巨無霸 shake shake 海鮮拼盤,開一個滿Fun嘅呃Like派對!